AMSTERDAM – FNV krijgt volgens voorzitter Dennis Wiersma van jongerennetwerk FNV Jong in juni een jongerenvakbond.

Dat schrijft De Telegraaf dinsdag. "De jongeren moeten binnen de bond een eigen geluid en een agenda krijgen. Dat kan beter met een aparte bond die fulltime bezig is met jongeren", zegt Wiersma tegen de krant.

"Als netwerk heb je meer rekening te houden met het algemeen belang."

De bond wil een alternatief bieden voor jongeren die nog niet toe zijn aan aansluiting met beroepsbonden wegens nog sterk wisselende werkkringen en banen. Ook noemt Wiersma de toegenomen jeugdwerkloosheid en het grote aantal tijdelijke contracten als motivatie voor het oprichten van de jongerenvakbond.

Volgens hem blijkt uit een test met proeflidmaatschappen dat er veel belangstelling is voor de nieuwe vakbond.

De Nieuwe Vakbeweging

De nieuwe jongerenbond zal zich aansluiten bij de eveneens in juni op te richten De Nieuwe Vakbeweging, die voortkomt uit de FNV. Tot oprichting van een nieuwe vakbeweging is besloten, nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis raakte.

Agnes Jongerius stemde in met het akkoord met werkgevers en het kabinet over een hogere pensioenleeftijd. Dit tegen de wil van de twee grootste aangesloten bonden: Bondgenoten en de Abvakabo. De hoofdrolspelers in dat conflict, Jongerius en Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk, zijn niet beschikbaar als voorzitter van DNV.

Klijnsma

Het voorstel voor De Nieuwe Vakbeweging (DNV) wordt dinsdag bekendgemaakt door eerste kwartiermaker Jetta Klijnsma. De PvdA-politica zal met haar vier collega-kwartiermakers de voorstellen voor vernieuwing 's ochtends eerst voorleggen aan de federatieraad van de FNV; met daarin alle vakbondsvoorzitters binnen de vakcentrale. Daarna gaat het plan om de rijen binnen de vakbeweging weer gesloten te krijgen naar buiten.

Het is vervolgens de bedoeling dat 21 juni alle 19 aangesloten bonden laten weten of zij de oprichtingsakte kunnen ondertekenen. Het oprichtingscongres van DNV moet dan 23 juni plaatsvinden.