DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken heeft vrijdag kalm gereageerd op dreigende taal van de vakbeweging over de WAO. Volgens de bonden kan het kabinet een keiharde confrontatie tegemoet zien als het het WAO-advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) niet ongewijzigd overneemt. Volgens De Geus gaat de ministerraad echter ''een eigen afweging maken''.

De Geus vindt het mooi dat werkgevers en werknemers het in de SER unaniem eens zijn geworden over de toekomst van de WAO. ''Dat zie je zelden.'' Het kabinet moet volgens de minister echter ''waken over het algemeen belang en zorgen dat er een solide stelsel komt voor de arbeidsongeschiktheid''.

Geen letter

Tijdens een SER-vergadering vrijdag lieten FNV-voorzitter De Waal en zijn CNV-collega Terpstra weten dat het kabinet eigenlijk geen letter meer mag veranderen aan het SER-advies. Gebeurt dat toch, dan komt het Najaarsakkoord, met afspraken over loonmatiging in 2004 en 2005, op losse schroeven te staan.

''Het enige dat het kabinet kan doen is zich houden aan de afspraken'', aldus De Waal. ''Als het kabinet dat niet doet, breekt het meer af dan de WAO alleen. Dat betekent het einde van de overlegeconomie zoals wij die de laatste jaren hebben gekend.'' Ook de werkgeversorganisaties hechten sterk aan het ongewijzigd overnemen van het SER-advies.

Arbeidsongeschikt

Het kabinet wil dat de WAO alleen nog toegankelijk wordt voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn. Deels arbeidsgeschikten moeten met behulp van een aanvullende uitkering aan de slag blijven. Lukt dat niet, dan belanden ze in de WW en later in de bijstand.

Deze aanpak is op hoofdlijnen overgenomen van het SER-advies, maar dit wijkt op belangrijke onderdelen af van de kabinetsplannen. Zo wil de SER soepelere keuringscriteria voor de WAO dan het kabinet voor ogen staat. Bovendien zou het nieuwe regime in de WAO alleen moeten gelden voor werknemers die in de toekomst arbeidsongeschikt raken. Ook wil de SER niets weten van een aparte regeling voor personen die bij de uitoefening van hun beroep arbeidsongeschikt raken.

'Sympathiek'

De regeringsfracties CDA, VVD en D66 hebben al diverse keren gezegd dat ze vast willen houden aan de strenge WAO-afspraken die ze in het regeerakkoord hebben gemaakt. Ze zijn bang dat het aantal arbeidsongeschikten door de wat soepelere SER-aanpak niet voldoende daalt. D66-leider Dittrich noemde de SER-voorstellen vrijdag ''sympathiek'', maar onderstreepte dat ''we ons niet rijk moeten rekenen''.

De linkse oppositiepartijen vinden wel dat het kabinet de SER-voorstellen moet volgen. Volgens GroenLinks is het zelfs de vraag of de WAO wel helemaal op de schop moet. Tweede-Kamerlid Vendrik wees er vrijdag op dat het aantal nieuwe WAO'ers al voor het tweede jaar fors daalt.

Rustig

Premier Balkenende en minister De Geus zeiden vrijdag dat het kabinet zich de komende weken buigt over de uitwerking van zijn WAO-plannen. ''Daarover gaat het rustig nadenken'', aldus De Geus.