BRUSSEL - Binnen de Europese Unie komt er een verplichting voor vervuilers om milieuschade te betalen. Ook komt er een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor schade door milieuverontreiniging. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben daar vrijdag na tien jaar discussie overeenstemming over bereikt.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie, moet nu voorstellen doen voor de wijze waarop er één systeem van aansprakelijksheidsverzekering kan komen. Nog niet alle lidstaten hanteren het principe dat de vervuiler betaalt. Vooral in Zuid-Europa zijn daarover grote juridische geschillen gerezen.

De afspraak over verplicht aansprakelijkheid komt er op initiatief van VVD-europarlementariër Manders. Die rapporteerde namens het europarlement over de onderhandelingen tussen lidstaten over de milieuregeling. Hij zegt dat er nu sprake is van een ''werkbare en redelijk wetgeving, waarvan een preventieve werking uitgaat, maar die tegelijkertijd een gelijk speelveld voor ondernemingen in Europa garandeert''.