AMSTERDAM – Traditionele collectieve pensioenfondsen moeten worden vervangen door verplichte individuele spaarrekeningen. Het huidige stelsel is te intransparant.

Dit verklaart Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie en voormalig centraal bankier bij De Nederlandsche Bank, in een interview met NRC Handelsblad.

Het huidige pensioenakkoord moet worden vervangen voor een beter alternatief, vindt Hoogduin. In het plan van de hoogleraar krijgen alle Nederlanders een spaarrekening waar alle geldpotten die worden bewaard voor bijvoorbeeld het huis of het pensioen.

Hervormingen

Volgens Hoogduin is het heel belangrijk dat er in 2015 geen begrotingstekort meer is. Daarvoor zijn ''extreme hervormingen'' nodig, zoals het opdoeken van traditionele pensioenfondsen. 

Nederland heeft een gekke financiële structuur, vindt Hoogduin. Volgens hem zou je risico's net zo goed individueel kunnen afdekken als collectief. Op dit moment zijn namelijk de gevolgen van het pensioenakkoord niet te overzien, ''zelfs niet voor mensen die ervoor doorgeleerd hebben'', meent Hoogduin.

Als de balans op orde komt, kan de Nederlandse economie op termijn met 2 procent per jaar groeien. Hoogduin gelooft niet dat de economie eerst moet worden gestimuleerd. ''Sproeien om te groeien werkt niet.''