DEN HAAG - Ondernemersorganisaties zijn blij met het crisispakket dat VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben opgesteld.

Ze noemen het een 'moedig pakket dat goed is voor Nederland', aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

De organisaties vinden dat de Nederlandse politiek zich van zijn beste kant laat zien 'door in moeilijke tijden te verenigen'. Ze verwachten dat hiermee de financiële stabiliteit is verzekerd en dat het een bijdrage vormt voor het 'herstel van het internationale imago'.

Ook zijn ze te spreken over de hervormingen op het gebied van de woningmarkt en de arbeidsmarkt. De pijn van het akkoord wordt verdeeld, stellen ze tot slot: 'waarbij ook de ondernemers hun aandeel moeten en zullen leveren.'

CNV

Ook CNV-voorzitter Jaap Smit spreekt over een 'voortvarend' pakket. Hij is verrast door de voortvarendheid die de Tweede Kamer aan de dag heeft gelegd.

Wel wijst ook hij op de pijnlijke kanten van het pakket, "met nare gevolgen voor nogal wat mensen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord."

De makelaarsvereniging NVM is blij dat de overdrachtsbelasting op 2 procent blijft. Ook heeft de NVM er begrip voor dat nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.

Toejuigen

De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP), waarin producenten als Joop van den Ende, Ivo Niehe en Mojo zijn verenigd, juicht het toe dat de btw op podiumkunsten weer teruggaat van 19 naar 6 procent. Dat geeft de sector lucht, aldus VVTP-voorzitter Erwin van Lambaart. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) sluit zich daar bij aan.

Ouderenbond ANBO is blij met de terugkeer van het persoonsgebonden budget (pgb) en met het terugdraaien van het plan om patiënten 9 euro per recept te laten betalen. Dat valt ook goed bij de patiëntenfederatie NPCF en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad.

Ontwikkelingssamenwerking

Het uitblijven van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking kan rekenen op goedkeuring van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. ''Dit is goed nieuws voor de miljoenen mensen die onze investeringen nodig hebben."

De onderwijsbonden CNV Onderwijs en de AOb zijn heel gelukkig dat de bezuiniging op passend onderwijs van tafel gaat, maar noemen het teleurstellend dat er een nullijn voor de ambtenarensalarissen is afgesproken: ''het onderwijspersoneel staat al twee jaar op nul".

Het schrappen van de verhoging van de griffierechten valt in goede aarde bij de Orde van Advocaten, die blij zegt te zijn dat de rechter nu voor iedereen toegankelijk blijft.

Opsteker

Greenpeace spreekt van ''een opsteker" dat er een extra belasting komt op vervuilende kolencentrales. ''Het is een uitstekende eerste stap pm schone energie nu eindelijk van de grond te krijgen."

Dat er 200 miljoen euro voor natuur wordt vrijgemaakt is reden voor vreugde bij Natuurmonumenten, maar ''de natuurbudgetten in veel provincies blijven onder druk staan".

De ambtenarenbond Abvakabo FNV noemt het akkoord ''dramatisch". De nullijn voor ambtenaren is in de ogen van de bond geen structurele bezuiniging. Ook is de bond niet te spreken over de snelle verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoging van het btw-tarief.

Woonbond

Kritiek is er ook uit de hoek van de Woonbond. De bond ziet niets in het marktconform maken van de huren en vreest dat vooral de lagere en modale inkomens daar de dupe van zullen worden, met name in de grote steden.

Vervoerdersorganisaties TLN en EVO zijn onaangenaam getroffen door het duurder worden van het eurovignet. ''Alleen het wegvervoer wordt aangepakt. Onze sector kan geen lastenverzwaring gebruiken."

De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP is boos: ''De Kunduzcoalitie haalt fundamentele zekerheden en rechten bij werknemers weg. We vinden het onverantwoord en ondoordacht om in deze tijd van economische crisis de WW te wijzigen en het ontslagrecht te verslechteren."

Volg het debat in de Tweede Kamer op ons liveblog (gesloten)

Lees alles over de kabinetscrisis

Vijf vragen over de kabinetcrisis

Vijf vragen over de begrotingsregels

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive