DEN HAAG - Het kabinet zet de afspraken over loonmatiging in het najaarsakkoord op het spel, als het niet besluit het WAO-advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over te nemen. Deze waarschuwing kwam vrijdag van de vakcentrales FNV en CNV tijdens een SER-vergadering waar unaniem een advies aan minister De Geus van Sociale Zaken werd aangenomen over herziening van het WAO-stelsel.

"Het enige wat het kabinet nu kan doen, is zich houden aan de afspraken. Als het kabinet dat niet doet, breekt het meer af dan de WAO alleen. Dat betekent het einde van de overlegeconomie zoals wij die de laatste jaren hebben gekend", stelde FNV-voorzitter L. de Waal. Zijn collega van het CNV, D. Terpstra, waarschuwde: "Ten aanzien van het najaarsakkoord in het algemeen en de WAO in het bijzonder, geldt: afspraak is afspraak."