DEN HAAG - Het ziet er naar uit dat de bankenbelasting wordt verdrievoudigd en de schatkist jaarlijks 1 miljard euro gaat opleveren. De linkse oppositie en de PVV zijn het daar over eens geworden.

Het kabinet en de bankensector zelf zijn er fel op tegen.

PVV-woordvoerder Roland van Vliet en GroenLinkswoordvoerder Bruno Braakhuis bevestigen dat zij elkaars wijzigingen op het wetsvoorstel van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) steunen. Weekers wilde met de belasting 300 miljoen euro ophalen.

Maar Van Vliet steunt de ruime verdrievoudiging die GroenLinks, PvdA en SP wensen. Die partijen steunen de PVV-wens om de belastingvrije voet te verlagen van 20 miljard euro naar 10 miljard euro. Daardoor vallen nu niet acht maar 13 banken onder de belasting.

Rabobank

Bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank Groep heeft eerder vandaag een dringend beroep gedaan op de politiek om de bankenbelasting niet in voeren. Volgens hem zal die ''de economie en het broodnodige economisch herstel ernstige schade berokkenen''.

Moerland noemde het woensdag ''vanuit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaar'' om met een bankenbelasting een rem op de kredietverlening aan het bedrijfsleven en de woningmarkt te zetten.

Bonussen

Het kabinet wil banken een opslag van 5 procent laten betalen als ze bonussen uitkeren die meer dan 100 procent van het vaste salaris bedragen. De maatregel moet 300 miljoen euro per jaar opleveren.

De Tweede Kamer vindt dat nog veel te weinig en wil het bedrag verdrievoudigen. De Nederlandse Vereniging van Banken zei vorige week het kabinetsplan als een voldongen feit te zien, maar verzet zich tegen een verhoging van het bedrag.

Verdrievoudigen

De Tweede Kamer stemt donderdag volgens planning over het voorstel om het bedrag van de bankenbelasting te verdrievoudigen. In de bankenwereld werd al gevreesd dat de PVV het steunt nu ze haar gedoogsteun aan het kabinet heeft ingetrokken.

Het voorstel zou dan worden aangenomen. Volgens een ingewijde heeft De Nederlandsche Bank het kabinet gewaarschuwd dat de financiële stabiliteit van Nederland hierdoor in gevaar kan komen.

Een woordvoerder van de NVB zei donderdag ''zich te kunnen voorstellen'' dat het onderwerp controversieel wordt verklaard nu het kabinet is gevallen, zodat de Kamer het niet zal behandelen.