DEN HAAG - De loonkosten in het Nederlands bedrijven zijn de afgelopen 10 jaar net zo sterk gestegen als het gemiddelde in de hele EU.

Tussen 2001 en 2011 gingen de loonkosten per gewerkt uur in de nijverheid en de commerciële dienstverlening met 36 procent omhoog. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat woensdag bekendgemaakt.

De loonkosten stegen het minst in het Duitse bedrijfsleven. Door loonmatiging bleef de stijging daar beperkt tot 19 procent.

De grootste economie van de EU neemt daarmee een uitzonderlijke positie in. In landen als Frankrijk, Spanje en en België namen de looonkosten bovengemiddeld toe.