DEN HAAG - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 10,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden. 

Bijna 7,1 miljoen hiervan was smartengeld, het resterende bedrag werd betaald voor materiële schade. Dat staat in het jaarverslag 2011 van het fonds.

Aan slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn in april vorig jaar betaalde het fonds in totaal 138.000 euro uit.

Het fonds ontving 50 aanvragen na het Alphense drama en heeft tot dusver in 36 gevallen beslist. Eén aanvraag werd niet gehonoreerd.

Aanvragen

In totaal hebben 7940 slachtoffers een aanvraag ingediend. Het fonds wees er daarvan 2364 af. Bijna 1000 dossiers strandden in het voortraject. Vergeleken met 2010 waren er beduidend minder aanvragen, maar het percentage afwijzingen is gestegen. De oorzaak hiervan wordt onderzocht.

Gemiddeld is in 2011 2380 euro per slachtoffer uitgekeerd. Het hoogste percentage aanvragen is afkomstig uit de provincie Noord-Holland (19 procent), het laagste uit Drenthe, Groningen en Zeeland (elk 2 procent).

Mishandeling is het meest voorkomende misdrijf waarvan aanvragers slachtoffer zijn geworden (ruim 30 procent), gevolgd door diefstal met geweld (ruim 17 procent).

Zedenmisdrijven

Slachtoffers van zedenmisdrijven staan met 9 procent op de vierde plaats. Het Schadefonds zegt wellicht iets te kunnen betekenen voor de slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak.

Het fonds heeft een jurist aangesteld, bij wie Slachtofferhulp en advocaten terecht kunnen. In het strafproces tegen hoofdverdachte Robert M. en diens partner hebben ouders van bij de zaak betrokken kinderen gezamenlijk meer dan een miljoen euro smartengeld geëist.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 door de overheid opgericht om slachtoffers van een ernstig geweldsmisdrijf financieel tegemoet te komen, als erkenning van het slachtofferschap. Het fonds is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Alles over de schietpartij in Alphen aan den Rijn