RIJSWIJK - Grote leeftijdsverschillen tussen de bestuursleden van pensioenfondsen zijn niet goed voor de besluitvorming. 

Er kunnen dan belangenconflicten ontstaan tussen jongeren en ouderen, die de tegenstellingen binnen het bestuur versterken.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Groningen onder 313 pensioenfondsbesturen. De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder voor pensioenfondsen, heeft het dinsdag gepubliceerd.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken wil juist meer diversiteit in de pensioenfondsbesturen, die gevormd worden door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Kamp heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om een bredere samenstelling af te dwingen. Zo zouden de werknemersdelegaties meer jongeren moeten tellen.

Wij/zij-denken

Volgens het Groningse onderzoek leiden leeftijdsverschillen en andere demografische tegenstellingen in het pensioenfondsbestuur tot wij/zij-denken en het ontstaan van subgroepen.

Mensen zijn van nature geneigd anderen in te delen naar zichtbare kenmerken, zoals leeftijd en geslacht, aldus de onderzoekers. Dat maakt de omgeving overzichtelijk, maar zorgt ook voor vijandigheid tegenover personen buiten de eigen groep.

Positieve effecten

Verscheidenheid in het bestuur van pensioenfondsen heeft ook positieve effecten, zoals uiteenlopende invalshoeken en meer beschikbare informatie, aldus de onderzoekers.

Om het risico op belangenconflicten zo klein mogelijk te maken, moeten de besturen regelmatig aan 'zelfevaluatie' doen, zo bevelen zij aan.