BRUSSEL - De begrotingstekorten zijn in de eurozone en in alle 27 EU-lidstaten in 2011 gedaald in vergelijking met 2010. De staatsschulden daarentegen stegen.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Unie, die maandag zijn gepubliceerd. In de eurozone daalden de tekorten van 6,2 procent van het bruto binnenlands product in 2010 naar gemiddeld 4,1 procent vorig jaar. Dat is nog altijd 1,1 procentpunt boven de toegelaten 3 procent.

In de hele unie was een afname van 6,5 naar 4,5 procent. Nederland ging van 5,1 naar 4,7 procent.

Overschot

Ierland heeft het grootste begrotingstekort (13,1 procent), gevolgd door Griekenland (9,1 procent), Spanje (8,5 procent) en Groot-Brittannië (8,3 procent). Hongarije, Estland en Zweden zijn de enige landen met een overschot op de begroting.

De staatsschulden in de 17 eurolanden nam echter toe van 85,3 procent eind 2010 naar 87,2 procent eind vorig jaar. De afspraak is echter dat landen zich aan hoogstens 60 procent moeten houden. In de 27 EU-landen gezamenlijk steeg de schuld van 80 naar 82,5 procent. In Nederland nam de schuld toe van 62,9 naar 65,2 procent.

In totaal hebben 14 landen een staatsschuld die hoger is dan 60 procent. Griekenland spant de kroon (165,3 procent), gevolgd door Italië (120,1 procent) en Ierland (108,2 procent).

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier