VOORBURG - Het vertrouwen van de consument is in februari gedaald ten opzichte van de maand ervoor. De vertrouwensindex is teruggelopen met drie punten tot -4. Een daling die gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Het betekent wel dat het herstel van het vertrouwen dat eind 2001 werd ingezet, is gestokt.

Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek

De Nederlandse consument is positiever over het algehele economische klimaat ten opzichte van januari. Daardoor wordt het negatieve effect van de verminderde koopbereidheid op de vertrouwensindex iets teniet gedaan. Na de terreuraanslagen in de Verenigde Staten bereikte het vertrouwen in het economisch klimaat nog een dieptepunt.