HOOFDDORP - Post- en logistiek concern TPG heeft in 2003 zijn winst flink zien afnemen. Het nettoresultaat kelderde circa 40 procent naar 359 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken voor de winstval waren ingrepen bij de divisie Logistiek, afboekingen van goodwill, hogere pensioenlasten en de dure euro, zo meldde TPG donderdag bij de presentatie van zijn jaarcijfers over 2003.

De omzet liet een minimale stijging zien, van 11,66 miljard euro in 2002 tot 11,78 miljard euro vorig jaar. Voor 2004 houdt TPG zich op de vlakte. Het concern beperkt zich tot de uitspraak dat "verdere verbeteringen" in bedrijfsresultaat en winst worden behaald.

Het concern kondigde tevens aan vol in te zetten op de Chinese markt. China moet op termijn in omvang de tweede markt voor TPG worden, na Europa. Daartoe investeert TPG de komende jaren maximaal miljoen euro. Tot 2006 wordt bovendien een groep van 150 managers en deskundigen (intern en extern) ingezet om de voor China gestelde doelen te bereiken.

In de ogen van TPG biedt China groeimogelijkheden voor alle kernactiviteiten van het Nederlandse concern: post, express (pakketleveranties) en logistiek (distributie, voorraadbeheer). Momenteel heeft TPG in China 2500 medewerkers in dienst en een jaaromzet van circa 250 miljoen euro.

Het gezamenlijke bedrijf met Shanghai Automotive (logistiek) is in zijn soort het grootste van China. Verder bereikte TPG in april een principeakkoord met China Post over strategische samenwerking.

De ambities van TPG raken ook de top van de eigen organisatie. Het uit drie divisies bestaande concern wordt voortaan in sterkere mate als één bedrijf geleid. De top denkt daardoor efficiënter te kunnen opereren, de slagkracht te vergroten en kosten te beperken. Het financiële voordeel moet in een tijdsbestek van drie tot vijf jaar 200 à 300 miljoen euro bedragen.

Ondertussen kent ook TPG zijn boekhoudproblemen. Er zijn twijfels gerezen over de informatievoorziening aan de Britse belastingdienst en aan accountant PricewaterhouseCoopers (PWC). De zaak raakt een van de Britse dochterbedrijven van TPG en betreft de periode eind jaren negentig. TPG laat inmiddels juridische adviseurs onderzoek uitvoeren, dat naar schatting binnen enkele weken is afgerond. Het nadelige effect op de jaarreking zal volgens TPG beperkt blijven tot hooguit 40 miljoen euro.