SCHIPHOL - Schiphol heeft in 2003 ondanks een daling van het aantal passagiers en het aantal vluchten, een beter resultaat geboekt dan het jaar ervoor. De winst kwam uit op 137 miljoen euro, ,8 procent hoger dan in 2002.

Hierin is nog niet meegenomen de forse opwaardering van het commercieel vastgoed. Inclusief deze post bedroeg de winst 191 miljoen euro, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van . Dit heeft Schiphol donderdag bekendgemaakt.

Het aantal passagiers en het aantal vluchten daalden met respectievelijk 1,9 en 2,1 procent vergeleken bij 2002. Schiphol schrijft die afname toe aan de oorlog in Irak, de longziekte Sars en de economische teruggang. Door te snoeien in de kosten en investeringen uit te stellen, slaagde de luchthaven er toch in een beter resultaat te boeken dan een jaar eerder.

Voor 2004 rekent Schiphol op een groei van het aantal passagiers van 39,9 miljoen tot bijna 42 miljoen. Het voorziet ook een toename van het aantal vluchten enhet vrachtvervoer. Het baseert die verwachting op het herstel dat de laatste maanden van 2003 te zien gaf. Schiphol gaat er hierbij vanuit dat de wereldeconomie geleidelijk verbetert.

Toch verwacht het voor 2004 een iets lagere winst. De kosten zullen namelijk hard oplopen door hogere pensioenlasten en hogere afschrijvingen.