DEN HAAG - Meer dan de helft van de boeren in Nederland heeft in 2010 verdiend aan extra werkzaamheden. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die maandag zijn gepubliceerd.

Bij 52 procent van de in totaal 72.000 land- en tuinbouwbedrijven kwam 'extra' geld binnen dankzij nevenwerkzaamheden.

Enerzijds door een baan buiten het bedrijf, maar ook door verbreding van de werkzaamheden op de boerderij zelf, zoals verkoop van producten aan huis of de stalling van goederen. 

Kleine bedrijven

Boeren van kleinere land- en tuinbouwbedrijven hebben vaker neveninkomsten dan boeren van grotere bedrijven. Zo had bijna 60 procent van de kleine landbouwbedrijven (met een standaard opbrengst per jaar tussen 25 duizend en 100 duizend euro) neveninkomsten.

Bij de bedrijven met meer dan 3 miljoen euro standaard opbrengst per jaar is dat maar 20 procent. Op de kleinste agrarische bedrijven, met een opbrengst tot 25 duizend euro, wordt minder vaak bijverdiend.

Het aandeel bedrijven met neveninkomsten verschilt sterk per sector. In de glastuinbouw wordt het minst bijverdiend, 27 procent in 2010. Bij schapen-, geiten- en paardenbedrijven daarentegen is dit bijna 60 procent.