DEN HAAG - Bankiers en andere medewerkers van financiële ondernemingen moeten verplicht een eed of belofte afleggen. 

Ze moeten tijdens een officiële ceremonie beloven dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen, de klant centraal zullen stellen en het vertrouwen in de sector zullen bevorderen.

Dat schrijft minister Jan Kees de Jager (Financiën) aan de Tweede Kamer. Hij wil de eed of belofte laten afleggen, omdat de gewenste omslag in de financiële sector ,,een sterke morele dimensie'' heeft naast het veranderen van wetten en regels.

Voor bestuurders gaan dezelfde regels gelden. De eed of belofte wordt dan onderdeel van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets die nu al wordt doorlopen bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Medewerkers van financiële instellingen zoals receptionistes en schoonmakers worden vrijgesteld van de eed.

Register

Niet alleen nieuwe medewerkers moeten de eed of belofte afleggen. Ongeveer 250.000 mensen die nu al in de sector werken, zullen er de komende tijd ook aan moeten geloven. De minister houdt rekening met een overgangstermijn tot eind 2013.

In een motie van Tweede Kamerleden Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ronald Plasterk (PvdA) was de minister verder gevraagd om een register op te stellen waarin consumenten kunnen zien wie de eed of belofte heeft afgelegd. De minister vindt het echter een taak voor de werkgever om te bepalen of de werknemers voldoende gekwalificeerd zijn. Daarom komt er een diplomaregister waarin werkgevers kunnen zien welke papieren hun medewerkers hebben.