AMSTERDAM - Meer dan een kwart van de studenten in Utrecht, Maastricht, Amsterdam en Tilburg heeft geen WA-verzekering. Meer dan een derde van de studenten blijkt geen inboedelverzekering te hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek onder 108 studenten, uitgevoerd door het Interstedelijke Studenten Overleg (ISO).

Het ISO voerde het onderzoek uit naar aanleiding van berichten in de media waaruit bleek dat 300.000 mensen in Nederland niet verzekerd zijn. Op basis van de uitkomsten pleit de studentenorganisatie voor betere voorlichting, onder meer door de Informatie Beheer Groep. In de toekomst mag het niet meer voorkomen dat zo weinig studenten verzekerd zijn. Vooraf moet duidelijke informatie worden gegeven over het belang van goede verzekeringen, meent het ISO.

Ook de Landelijke Studentenvakbond LSVb is voorstander van betere informatieverstrekking. "Studenten zouden niet alleen folders moeten krijgen over hoe mooi een universiteit of hogeschool is, maar moeten ook gewezen worden op verzekeringen", meent LSVb-voorzitter Floris van Eijk. Hij denkt dat de IBG in deze een belangrijke rol kan spelen. "Zij beschikt over alle gegevens van studenten, dus in overleg met het ministerie van Onderwijs moet een voorlichtingscampagne mogelijk zijn."