DEN HAAG - Het kabinet moet de ambtenarensalarissen bevriezen om de gewenste bezuinigingen in 2013 te halen.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat vrijdag gezegd in een interview met studenten van de Universiteit van Amsterdam.

''Bij de huidige kaspositie is de nullijn voor ambtenaren noodzakelijk om aan de bezuinigingen te komen'', aldus Knot.

Volgens de DNB-president moet Nederland voldoen aan de EU-eis om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen naar 3 procent. Dat kost wel wat economische groei, maar de maatregel is noodzakelijk voor behoud van het vertrouwen van de financiële markten.

Hij wees erop dat Nederland als enige land van de zogeheten triple A-landen een tekort heeft van 4,5 procent. Als dat niet snel verandert, kan de rente die Nederland kwijt is voor staatsleningen met 1 procent stijgen.

Hypotheekrenteaftrek

Knot drong er ook op aan iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek. Als dat niet gebeurt, daalt het consumentenvertrouwen, waarschuwde hij.

De gedoogcoalitie van VVD, PVV en CDA onderhandelt al weken in het Catshuis over een bezuiniging van zo'n 14 miljard euro, die nodig is om het tekort volgend jaar terug te schroeven naar 3 procent van het bruto binnenlands product.

ECB

Knot zei verder blij te zijn dat de Europese Centrale Bank de afgelopen tijd geen obligaties van eurolanden heeft opgekocht. Hij hoopt dat het instrument nooit meer gebruikt hoeft te worden.

De eurozone bevindt zich volgens Knot ondanks alle onrust over Spanje niet op de rand van de afgrond. ''Ik denk dat de markten wat overdreven hebben gereageerd'', aldus de centralebankpresident.

Sinds het begin van deze maand is de rente op Spaanse obligaties sterk gestegen door de toenemende zorgen over de financiële toekomst van Spanje. Die onrust zette ook vrijdag weer grote druk op de aandelenkoersen in Europa.