Lijst van aanbevelingen

DEN HAAG - Naar aanleiding van de maatregelen die de Nederlandse overheid nam tijdens de kredietcrisis in 2008 doet de parlementaire enquêtecommisie een aantal aanbevelingen.

- Depositogarantiestelsel: De commissie vindt dat het huidige garantiebedrag van het Nederlandse depositogarantiestelsel in Europees verband omlaag moet naar 50.000 euro. Consumenten moeten verder beter worden voorgelicht over dit garantiestelsel voor spaartegoeden.

- Kwaliteit banken: Gezien het debacle met de omgevallen Icesave-bank vindt de commissie dat de kwaliteit van banken voor spaarders beter inzichtelijk gemaakt moet worden. Het is onwenselijk dat 'kleine spaarders' risico lopen met hun spaargeld, stelt de commissie. Maar tegelijkertijd mag boven een bepaalde grens van spaarders worden verwacht dat zij zelf 'enige mate van onderzoek doen' voordat zij beslissen aan welke bank zij hun spaargeld toevertrouwen.

- Toezichthouder: Het optuigen van grensoverschrijdend toezicht, bij voorkeur via een krachtige Europese toezichthouder, heeft de hoogste prioriteit. De gebeurtenissen rond Fortis/ABN AMRO en Icesave hebben aangetoond dat het grensoverschrijdende toezicht op financiële instellingen tekortschiet.

- Informatie: Een speciaal protocol moet de informatievoorziening aan de Tweede kamer voorafgaand aan eventueel te nemen crisismaatregelen verbeteren. Verder moet er een verplichting komen voor de regering om zich achteraf te verantwoorden in gevallen dat het parlementair budgetrecht is geschonden en de Kamer geen mogelijkheid is geboden bepaalde crisisuitgaven tegen te houden.

- Bankactiviteiten: Financiële instellingen moeten nuts- en zakenbankactiviteiten scheiden. Dat kan door niet direct klantgerelateerde commerciële activiteiten met een hoog risicoprofiel apart te zetten. De minister van Financiën moet in samenspraak met de toezichthouders DNB en AFM vaststellen wat 'niet direct klantgerelateerde commerciële activiteiten met een hoog risicoprofiel' zijn.

- Bankactiviteiten II: Ook meent de commissie dat er een onderzoek moet komen naar de wenselijkheid om activiteiten van Nederlandse financiële instellingen buiten de Europese Unie meer dan nu af te bakenen om 'besmetting naar Nederland' te voorkomen.

Tip de redactie