AMSTERDAM - Huurprijzen van sociale huurwoningen moeten geleidelijk substantieel worden verhoogd om de tekorten in de sociale huursector terug te verdienen.

Dat stelt directeur Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties vrijdag in Het Parool.

De verdienmodellen van woningcorporaties dreigen vast te lopen omdat de verkoop van huizen door de vastgoedcrisis sterk terugloopt. Daardoor komen de instanties in de problemen.

"Woningen stijgen niet meer in waarde en ze worden minder verkocht", zegt Van Harten. "Daardoor is er veel minder geld voor investeringen. Financiering is moeilijker te krijgen."

Opbrengsten vergroten

"Dan moet je kosten drukken en opbrengsten vergroten door nog meer woningen te verkopen." In totaal gaat het om een verlies op sociale huurwoningen van omstreeks 125.000 euro.

"De huren moeten voor mensen betaalbaar blijven, al zullen ze onontkoombaar gaan stijgen", concludeert van Harten, die wel pleit voor het behoud van sociale huren.

"Het helpt als de gemiddelde huur van woningen van corporaties, op den duur, geleidelijk zou kunnen stijgen van ruim 400 tot 500 euro."

Dubbele kosten

Van Harten wijt de onvermijdelijke huurverhoging aan een verouderd beleid. "We mogen de huren al een jaar of tien met niet meer dan de inflatie verhogen. En dat terwijl de kosten het dubbele zijn geweest. Dat is niet houdbaar."

"Daar komt bij dat corporaties vanaf 2014 een heffing betalen voor de huurtoeslag, circa 300 euro per woning per jaar."