ZURICH - Zwitserland en Duitsland ondertekenen een nieuw belastingverdrag, dat voorziet in strengere straffen voor belastingontduiking dan in een eerder door Duitse deelstaten afgewezen overeenkomst.

Een eerdere overeenkomst was door verschillende Duitse deelstaten afgewezen.

De twee landen ondertekenden in 2011 al een akkoord, dat de Duitse belastingbetaler de kans bood om anoniem een eenmalige 'lumpsum' te betalen over Zwitserse tegoeden onder een fiscaal tarief van 19 tot 34 procent.

Dat tarief is nu verhoogd naar 21 tot 41 procent.

Overeenstemming

Ook is er overeenstemming om vanaf 2013 een tarief van 26,4 procent te heffen op alle toekomstige beleggingsopbrengsten en vermogenswinsten die voortvloeien uit activa van Duitse belastingbetalers. Voor erfgenamen van Zwitserse banktegoeden die daarvan geen aangifte doen, is een eenmalige heffing van 50 procent afgesproken.

Onder het nieuwe verdrag kunnen de Duitse autoriteiten 1300 verzoeken bij de Zwitsers indienen om gevallen van belastingontduiking te onderzoeken, tegen 999 onder het oude regime.

Staatskas

Duitsers hebben volgens schattingen voor minstens 100 miljard euro op Zwitserse bankrekeningen staan. Met het nieuwe verdrag denkt de overheid dat zeker voor 10 miljard euro aan belastingheffingen zal terugvloeien naar de Duitse staatskas.

Het akkoord is bedoeld om een belastinggeschil tussen beide landen te beëindigen. Dat kwam tot uitbarsting in juli 2010, toen de Duitse autoriteiten vestigingen van bank Credit Suisse binnenvielen op zoek naar gegevens van vermoedelijke belastingontduikers.