LONDEN - De Britse mediagroep- en informatieleverancier Reuters lijkt de slechte jaren achter de rug te hebben. Het concern maakte dinsdag jaarcijfers bekend die de financiële markten meevielen. Ook trekt de vraag naar zijn diensten weer aan door de economische opleving in de wereld. Dit geldt vooral voor de financiële sector.

De winst voor belastingen van Reuters kwam in 2003 uit op 49 miljoen pond sterling (72,5 miljoen euro) tegen een verlies 493 miljoen pond in 2002. De omzet daalde nog wel, met 11 procent tot ,2 miljard pond (4,7 miljard euro), maar minder sterk dan in het voorgaande jaar.

Herstel

“Onze jaarcijfers laten zien dat Reuters zich op de weg naar herstel bevindt”, aldus bestuursvoorzitter Tom Glocer. “We hebben de ergste omzetdalingen achter ons gelaten.”

De Reuters-directie verwacht nog wel een omzetdaling van hoogstens 9 procent in het eerste kwartaal, met een “geleidelijke verbetering” in het tweede kwartaal. Deze verwachting was half januari al uitgesproken. Beleggers reageerden vooral op de meevallende jaarcijfers. Op de beurs in Londen werd Reuters 8 procent meer waard.

Bezuinigingen en concurrentie

Reuters beleefde in 2002 een dramatisch jaar door bezuinigingen van de grootste klanten, banken en beursbedrijven, op de aankoop van financiële informatie. De concurrentie profiteerde daarvan, omdat Reuters te log reageerde op de vraag naar simpelere en goedkopere informatiesystemen.

Reorganisatie

Het concern kondigde daarop een grote reorganisatie aan, die ertoe moest leiden dat de kosten sterk zouden worden teruggebracht en dat klanten terugkwamen. Volgens de directie vallen de kostenbesparingen hoger uit dan verwacht.