DEN HAAG - De vakbeweging is druk bezig haar positie te bepalen tegen extra bezuinigingen, waarover de regeringspartijen met gedoogpartner PVV onderhandelen in het Catshuis. 

De top van de vakcentrales FNV, CNV en MHP heeft dinsdagavond bij elkaar gezeten om te bekijken of het mogelijk is een gezamenlijke lijn te trekken.

De intentie van de vakcentrales is om ''op korte termijn'' met een gezamenlijke verklaring te komen en samen op te trekken. Het is alleen niet zeker of dit gaat lukken. Het overleg van dinsdag zou constructief zijn geweest, maar er is nog overleg met aangesloten bonden nodig en er moeten ''nog puntjes op de i worden gezet''.

Nullijn

CNV-voorzitter Jaap Smit riep vorige week collega-vakbonden op het gesprek aan te gaan met het kabinet en werkgevers. Smit wil praten over de nullijn in de loonontwikkeling om andere pijnlijke ingrepen te voorkomen. Maar voorzitter Agnes Jongerius van Nederlands grootste vakcentrale, FNV, zei toen direct tegen de nullijn te zijn.

De MHP ziet het ook niet gebeuren dat er een nullijn komt, omdat in cao-onderhandelingen al loonsverhogingen worden afgesproken. Wel vindt de kleinste vakcentrale dat het beter is om het gesprek aan te gaan met het kabinet en werkgevers om te voorkomen dat de vakbeweging buitenspel wordt gezet bij hervormingen en bezuinigingen.

Scherpe randjes

Maar binnen de FNV menen de twee grootste vakbonden, Bondgenoten en Abvakabo, dat het kabinet en de werkgevers te weinig te bieden hebben om het gesprek aan te gaan. De vrees bestaat dat de vakbeweging medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor pijnlijke ingrepen en dat alleen maar de scherpe randjes eraf worden gehaald.

De afgelopen tijd lekte uit dat in het Catshuis onder meer wordt nagedacht over het bevriezen van lonen en uitkeringen, inperken van de WW-duur en het geven van meer verantwoordelijkheid aan werkgevers over personeel dat ze ontslaan. Ook zou worden gesproken over het eerder verhogen van de AOW-leeftijd dan met werkgevers en bonden is afgesproken in het pensioenakkoord.