DEN HAAG - Het aantal schuldsaneringen blijft toenemen. De rechter heeft er vorig jaar 15.000 uitgesproken, bijna 30 procent meer dan in 2010.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gemeld. Sinds halverwege 2009 stijgt het aantal schuldsaneringen.

Particulieren en zelfstandige ondernemers die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden van de regeling gebruikmaken om te komen tot een sanering van hun schulden.

Daarbij betaalt iemand onder toezicht van een bewindvoerder zoveel mogelijk terug aan de schuldeisers. Na zo'n drie jaar scheldt de rechter een mogelijke restschuld kwijt.

Vorig jaar zijn bijna 11.000 schuldsaneringen beëindigd. Daarvan eindigde 77 procent met een schone lei.

Economische crisis

De toename van het aantal schuldsaneringen is vooral te wijten aan de economische crisis. Meer bedrijven gaan failliet en steeds meer mensen verliezen hun baan.

Ook hebben veel mensen langdurig dubbele woonlasten en tonen schuldeisers minder coulance, aldus het CBS. Vooral in Friesland en Zuid-Holland steeg het aantal schuldsaneringen.