DEN HAAG - Tuinders kloppen nauwelijks nog aan bij uitkeringsinstituut UWV voor een werkvergunning voor bijvoorbeeld Roemeense en Bulgaarse seizoenswerkers.

Tot en met maart zijn 57 aanvragen voor werkvergunningen in de land- en tuinbouw binnengekomen, tegen 768 verzoeken in dezelfde periode vorig jaar en 569 aanvragen in de eerste drie maanden van 2010.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) sprak vrijdag van een ''drastische terugloop'' en is daarover tevreden.

Kamp sommeerde tuinders een jaar geleden dat ze hun seizoenswerkers meer moeten zoeken in het aanbod aan 'gewoon' personeel: werklozen en arbeidsmigranten die geen werkvergunning nodig hebben, zoals Polen. Dat lijkt volgens hem nu te gebeuren.

Aardbeien

Een jaar geleden ontstond ophef onder vooral aardbeien- en boomkwekers in West-Brabant, omdat de minister had aangekondigd dat flink minder werkvergunningen verstrekt zouden worden voor buitenlandse seizoensarbeiders.

De kwekers zeiden dat ze in acute problemen zouden komen met hun oogst en gewassen. Maar Kamp zei dat aardbeienplukken niet zo'n specialistisch werk is dat bijvoorbeeld Nederlanders met een uitkering dat niet kunnen doen.