AMSTERDAM - De economen van ING pleiten ervoor om niet blind vast te houden aan een ''economisch gezien willekeurige norm'' van een begrotingstekort van 3 procent.

Ze vinden dat er eerst moet worden gezorgd voor economische groei.

Volgens een rapport van de bank hebben politieke beslissingen over het terugdringen van het begrotingstekort een grote invloed op de Nederlandse economie en de hoogte van de rente.

Het zou verstandiger zijn om met een overtuigend pakket maatregelen te komen waarmee de groei van de economie wordt gestimuleerd, dan om al in 2013 per se aan de norm van 3 procent te voldoen, schrijft ING. ''Als we nu heel fors gaan bezuinigen (of lasten verzwaren) dan zitten we ook volgend jaar nog in een recessie.''

OESO

ING verwijst naar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Die vindt dat landen die financieel-economisch een gunstiger uitgangssituatie hebben langer de tijd kunnen nemen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen.

ING verwacht dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent krimpt. Voor het tweede kwartaal denkt ING aan een teruggang met 0,1 procent. Daarna zou er weer sprake kunnen zijn van een bescheiden groei, met 0,2 procent in het derde kwartaal en met 0,3 procent in de laatste 3 maanden van dit jaar. Ook voor 2013 rekent ING op gematigde groei.

Krimp

Maar als er veel extra wordt bezuinigd om al in 2013 aan de 3 procentsnorm te voldoen, kan er ook volgend jaar sprake zijn van een krimp van de economie met 0,5 procent, denkt de bank.

Nederland mag dit jaar rekenen op groei in een groot aantal belangrijke exportgebieden, schrijft ING. Sombere consumenten zullen hun bestedingen naar verwachting echter nog verder terugschroeven. 

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier