AMSTERDAM – Veel woningcorporaties kunnen de aangekondigde verhoging van de huur niet invoeren omdat ze niet weten wat het inkomen is van veel huurders.

Dat zeggen woningcorporaties en particuliere verhuurders tegen de NOS. De oorzaak is volgens de corporaties de gebrekkige informatie van de Belastingdienst. Ook zou de dienst niet goed communiceren.

De inkomensgegevens zijn nodig voor de woningcorporaties om de huren van de huurders met een inkomen boven de 43.000 euro per 1 juli met 5 procent te verhogen.

"Als de gegevens er niet zijn, kan ik de verhoging met de beste wil van de wereld ook niet uitvoeren", aldus directeur Rob van den Broeke van Qua Wonen.

Begin april

De inkomensgegevens moeten begin april binnen zijn bij de woningcorporaties om de huurverhoging nog te kunnen doorvoeren. Als dat niet lukt lopen de corporaties inkomsten mis.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat inkomensgegevens van gemiddeld 5 tot 10 procent van de huurders niet bekend zijn bij de Belastingdienst. Er zouden ook uitschieters van 40 of zelfs 75 procent zijn.

De Belastingdienst erkent de problemen. Een woordvoerder zegt dat het ontbreken van inkomensgegevens diverse oorzaken heeft. Huurders zouden onder meer hun aangifte uitstellen of helemaal geen aangifte doen, waardoor informatie over hun inkomen bij de dienst ontbreekt.

Niet uitvoerbaar

Aedes, koepelorganisatie van de woningcorporaties, maakt zich geen zorgen over de problemen. "Als corporaties 40 procent van de huurdersgegevens niet krijgen, is de huurverhoging niet uitvoerbaar en bovendien niet uit te leggen aan huurders. We hebben onze zorgen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken neergelegd."

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken wil dat huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro meer huur gaan betalen. Zo moeten er relatief goedkopere woningen vrijkomen voor mensen met een lager inkomen.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de wet die de extra huurverhoging mogelijk maakt.