PARAMARIBO - De Centrale Bank van Suriname (CBvS) voorziet de komende week de particuliere bankinstellingen en wisselkantoren van biljetten van 5 en van 20 Surinaamse dollar. De biljetten zijn kort voor het weekeinde aangeleverd door Canadian Banknote.

Door overmacht was de leverancier niet in staat de bankbiljetten in december te leveren, zoals was afgesproken met de CBvS. De Surinaamse dollar is sinds 1 januari wettig betaalmiddel.

President Telting van de Centrale Bank van Suriname laat weten dat bij de omschakeling van de gulden naar dollar sprake was van een valse start, omdat de biljetten ontbraken.