BRUSSEL - De eurolanden beslissen volgende week waarschijnlijk om hun noodfonds met ongeveer 200 miljard euro te vergroten tot circa 700 miljard euro. 

Dat zeiden Europese ambtenaren vrijdag tegen persbureau Reuters.

Dat bedrag zou een compromis zijn tussen de wens van onder meer de Europese Commissie om het fonds aanzienlijk te vergroten en het verzet van Duitsland tegen elke uitbreiding van de oorspronkelijke leencapaciteit van 500 miljard euro.

De ministers van Financiën van de eurolanden bespreken de omvang van het structurele noodfonds ESM volgende week op hun top in Kopenhagen.

Het ESM is vanaf juli actief als permanent noodfonds voor eurolanden met financiële problemen. Momenteel wordt gebruikgemaakt van een tijdelijk fonds, het EFSF. De vraag is of en in welke vorm de overgebleven middelen uit dat fonds worden toegevoegd aan het ESM.

Samenvoegen

De Europese Commissie heeft de eurolanden voorgesteld beide fondsen geheel samen te voegen, waardoor de omvang van het ESM zou stijgen tot 940 miljard euro. Als daar de al toegezegde hulpleningen voor Griekenland, Ierland en Portugal vanaf worden getrokken, blijft 740 miljard euro over.

Dit voorstel gaat Duitsland echter te ver. De Duitse regering zou wel bereid zijn het EFSF te laten voortbestaan totdat het ESM zijn volledige leencapaciteit van 500 miljard euro heeft bereikt.

''De vraag is wat Duitsland terug zou willen zien voor steun aan een groter noodfonds'', aldus een Europese diplomaat. ''Dat kunnen meer bezuinigingen van lidstaten zijn of de aanstelling van een Duitser op een van de posten die binnenkort vrijkomen in de EU.''