DEN HAAG - Nederland krijgt al zijn geld terug dat het aan Griekenland heeft geleend. 

''U zult uw geld niet verliezen’’, zei George Pagoulatos, een van de belangrijkste adviseurs van de Griekse premier Lucas Papademos donderdag in een gesprek met Tweede Kamerleden.

Hij wees er op dat Griekenland op de goede weg is naar herstel van de economie en de overheidsfinanciën. Hij weersprak ook dat de Grieken lui zouden zijn.

''We werken het hardst in de hele OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling): gemiddeld 2017 uur per jaar. Ik zou liever een Nederlander zijn, dan werkte ik veel minder, maar was ik wel veel productiever.’’

Lage rentes

De Griekse minister van Binnenlandse Zaken Tasos Giannitsis wees er ook op dat sommige landen in Noord-Europa tot nog toe vooral verdiend hebben aan de Griekse crisis. De rentes op Duitse en ook Nederlandse obligaties bijvoorbeeld zijn historisch laag.

De Griekse delegatie gaf toe dat hun land er nog lang niet is. Zo moet er nog veel meer geprivatiseerd worden. Maar tegelijk is er ook een omslag in de Griekse samenleving. Zo wordt belastingontduiking niet langer getolereerd.

Schulden

Na het kwijtschelden van schulden door banken en verzekeraars onlangs is Griekenland op de weg naar boven, zeiden Giannitsis en Pagoulatos.

De vrees voor een faillissement en een Grieks verdwijnen uit de eurozone is voorbij. In de loop van 2013 zal de economie weer gaan groeien, zei de medewerker van de Griekse premier.

Alles over Griekenland in ons dossier