AMSTERDAM - De Britse regering verlaagt de inkomstenbelasting voor haar rijkste burgers. Dat blijkt uit de begroting die minister van financiën George Osborne woensdag heeft gepresenteerd.

Osborne houdt vol dat de rijkste Britten toch meer aan de schatkist bijdragen dan voorheen, doordat hij belastingontduiking aanpakt en de verkoop van duur onroerend goed flink belast.

De Britse minister van financiën kondigde woensdag aan dat Britten in de hoogste schaal van de inkomstenbelasting vanaf april 2013 niet vijftig, maar 45 procent van hun inkomsten moeten afstaan aan het rijk.

Het tot dusver geldende hogere tarief voor inkomens boven de omgerekend 180 duizend euro leverde volgens Osborne te weinig op. Veel welgestelde Britten zouden ervoor hebben gekozen hun inkomsten buiten het zicht en zo uit handen van de belastingdienst te houden.

Drempel

Osborne verklaarde te willen vasthouden aan het beginsel dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hij verhoogt de drempel waarboven Britten voor inkomstenbelasting worden aangeslagen daarom naar elfduizend euro. Dat kost de Britse schatkist vier miljard euro.

Het vijftigprocentstarief in de hoogste belastingschaal was door de vorige Labourregering ingevoerd op het hoogtepunt van de bankencrisis.