AMSTERDAM - Het verbod op leeftijdsdiscriminatie wordt op 1 mei van kracht. Vanaf dat moment mag niet meer gediscrimineerd worden op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs. Dat heeft minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De wet geldt niet wanneer het stellen van een leeftijdsgrens objectief gezien te rechtvaardigen is, zoals bij ontslag op AOW-gerechtigde leeftijd of een werkgelegenheidsbeleid dat speciaal is gericht op de arbeidsdeelname van jongeren. Het verbod of leeftijdsdiscriminatie geldt onder meer bij werving en aanstelling van personeel, abeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

De Commissie gelijke behandeling zal toezien op naleving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie en kan een onderzoek instellen naar aanleiding van een klacht.