Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Postbank fout met beleggingshypotheek'

AMSTERDAM - De Postbank, onderdeel van ING, zou volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) klanten met een Meerwaarde Hypotheek schadeloos moeten stellen, aldus De Telegraaf vrijdag. Een groot aantal Postbankklanten zou zich zorgen maken over de forse waardedaling van het obligatiefonds, welke gekoppeld is aan het hypotheekproduct.
Door Novum Nieuws

De VEB spreekt van een 'bedrijfsfout' van de Postbank. Volgens de VEB had het fonds, juist gezien het doel ervan, een behoorlijke zekerheid moeten bieden. "Die blijkt er niet te zijn. Daarom moeten klanten de gelegenheid krijgen kostenloos over te stappen naar een veiliger fonds. Bovendien dient hun geleden schade gecompenseerd te worden", aldus VEB-directeur De Vries.

De Postbank werpt tegen dat beleggingsproducten in waarde kunnen fluctueren. Klanten die inmiddels hebben aangegeven over te willen stappen naar een andere hypotheekvorm moeten wel expliciet afzien van claims tegen de bank.

Aanbevolen artikelen