AMSTERDAM - Dagen waarop niet wordt gewerkt, maar waarover wel loon wordt betaald zijn ook loondagen. Dit zijn dagen bij vakantie, ziekte, zwangerschap, ouderschapsverlof of schorsing van werknemers met behoud van loon. Dat heeft CDA-minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag bepaald.

Met deze regeling moet een eind komen aan de onduidelijkheid over de vraag of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wel of niet premies moet heffen over loon van bijvoorbeeld vakantie- of ziektedagen.

Er zijn veel rechtzaken aangespannen tegen het UWV sinds een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2001. Deze verduidelijking over de loondagen sluit aan bij de huidige gang van zaken van het UWV. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1995.