DEN HAAG - Werkgevers kunnen het kopje soep uit de automaat voortaan onbelast aan hun werknemers verstrekken. Hierover hoeven geen loonbelasting en premies volksverzekeringen meer te worden betaald. Dat heeft staatssecretaris Wijn van Financiën donderdag besloten.

Koffie, thee en soep uit de automaat mochten alleen onbelast werden verstrekt, als dat buiten de pauzes én onder werktijd gebeurde. Drank, die gebruikt werd bij de lunch en dus buiten de gewone werktijd, zou echter wel meegeteld moeten worden.

Volgens Wijn is het veel te omslachtig om te controleren wanneer de werknemer de drank tot zich neemt. Hij heeft daarom besloten dat de consumpties ook bij de lunch verstrekt mogen worden zonder dat de belastingdienst moeilijk doet.