UTRECHT - De gemeenteambtenaren maken zich in de strijd voor een goede cao op voor acties in april en mei.

Te denken valt aan stiptheidsacties, maar ook stakingen. Dat is woensdag besloten op een landelijk beraad van kaderleden van de ambtenarenbonden in Utrecht.

Bij de acties zijn eerst de middelgrote gemeenten aan de beurt, daarna volgen stakingen in een aantal grote steden, aldus Bert de Haas van Abvakabo FNV.

Voor het zover is, houden de bonden een referendum onder alle gemeenteambtenaren. Aan leden en niet-leden wordt daarin gevraagd wat zij vinden van het eisenpakket van de bonden en het bod dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daar tegenover heeft gesteld.

CAO-overleg

Het cao-overleg tussen de VNG en de bonden liep in februari voor de tweede maal vast. De bonden eisen koopkrachtbehoud en werkzekerheid. De VNG biedt een loonsverhoging van 2 procent voor een cao met een looptijd van 31 maanden.

Maar daarvan is 1 procent al afkomstig uit vorige cao-afspraken, aldus de bonden. ,,Die verhoging had al op 1 april 2011 moeten ingaan, maar die is werknemers tot nu toe onthouden”, aldus De Haas.

Onvermijdelijk

Het komt erop neer dat de werkgevers 0,38 procent meer loon per jaar bieden, concludeert CNV Publieke Zaak . ,,Onze leden hebben dat bod al afgewezen, maar niet-leden hebben hun stem nog niet kunnen laten horen'', aldus een woordvoerder van CNV Publieke Zaak.

Hij gaat ervan uit dat de ambtenaren de bonden steunen in hun opstelling en dat acties onvermijdelijk zijn. Begin juni monden die uit in een landelijke actiedag, aldus de CNV-bond.

De bonden besloten woensdag ook al het overleg met gemeenten op lokaal niveau op te schorten. Op landelijk niveau lag dat al stil.