WASHINGTON - Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft maandag besloten zich opnieuw te buigen over de vraag of olieconcern Shell aansprakelijk is voor mensenrechtenschendingen in Nigeria.

Twaalf Nigerianen beschuldigen Shell van medeplichtigheid aan schendingen van de mensenrechten tegen hen in Nigeria tussen 1992 en 1995.

Het olieconcern zou de Nigeriaanse regering destijds hebben geholpen met martelingen, buitengerechtelijke executies en misdaden tegen de menselijkheid.

De rechters besloten het hoger beroep van de groep Nigerianen in behandeling te nemen, die eisen dat ze verder mogen gaan met hun rechtszaak tegen de oliemaatschappij. Een rechtbank in New York verklaarde de zaak eerder niet-ontvankelijk.