BRUSSEL - De Europese Commissie flirt met de idee van quota om het glazen plafond voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven te doorbreken.

Met quota verplicht je ondernemingen een bepaald percentage vrouwen in topfuncties te benoemen.

''Ik hou niet van quota, maar wel van de resultaten die quota bewerkstelligen'', stelde Europees Commissaris Viviane Reding (Grondrechten) maandag in Brussel.

De commissaris had maandagochtend in Duitse media niet uitgesloten dat ze mogelijk deze zomer met het voorstel komt om in de hele Europese Unie quota in te voeren.

''Waar er wettelijke regels zijn, wordt vooruitgang geboekt'', stelt Reding. In Frankrijk steeg het aandeel vrouwen in een jaar van 12 naar 22 procent, in Nederland van 15 naar 19 procent.

Startschot

De Europese Commissie gaf maandag het startschot voor een openbare raadpleging. De commissie wil van betrokkenen horen hoe de ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van bedrijven kan worden recht getrokken.

Een jaar geleden pleitte commissaris Reding nog voor vrijwillige maatregelen door ondernemingen zelf om de situatie aan te pakken. Maar volgens haar is er nauwelijks wat verbeterd.

Slecht een op de zeven bestuursleden van Europese topbedrijven is vrouw (13,7 procent), niet meer dan een lichte stijging in vergelijking met 2010 (11,8 procent).

''Maar in dit tempo duurt het nog ruim 40 jaar'', stelt Reding. De commissaris wijst op rapporten waaruit blijkt dat een evenwichtige verdeling leidt tot betere bedrijfsresultaten.