DEN HAAG - Het aantal ernstige incidenten op de werkplek met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen neemt steeds meer toe. Waar voorheen steeds een of twee gevallen per jaar werden gemeld, is het aantal incidenten over de eerste helft van vorig jaar al opgelopen tot zeven. In 2002 kwam het aantal incidenten met gevaarlijke stoffen uit op zes.

Het ministerie van Sociale Zaken zal daarom samen met het ministerie van VROM en de industrie een onderzoek doen naar de achtergronden van deze ongevallen.Staatssecretaris Rutte heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.