AMSTERDAM - Nederland moet de inspanning die nodig is om het begrotingstekort terug te brengen van 4,5 procent naar drie procent niet dramatiseren. 

"Met anderhalf procent bezuinigen maak je geen economie kapot", zei voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy zondag in Buitenhof.

Nederland is volgens de EU-president niet het enige land dat moet bezuinigen, dus moeten we ons ook niet al te veel zorgen maken. Van Rompuy herhaalde dat afspraken afspraken zijn. "Andere landen doen het ook. Ik zou de inspanning van Nederland ook niet overdrijven.''

Hij wees erop dat België zijn begrotingstekort in 2010 met 1,7 procent heeft teruggedrongen. "En dit jaar moet België terug van 4,1 naar 2,8 procent."

Tekort

Volgens de meest recente cijfers komt het begrotingstekort volgend jaar bij ongewijzigd beleid uit op 4,5 procent, terwijl volgens Europese regels dit niet hoger mag zijn dan 3 procent. Vanaf maandag gaan de regeringspartijen VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV onderhandelen over een oplossing hiervoor.

Het is volgens Van Rompuy mogelijk om 1,5 procentpunt van het begrotingstekort af te krijgen op een sociaal aanvaardbare manier. Over de vraag hoe, liet hij zich niet uit.

De Europese regels zijn er niet voor niets of ''voor mijn plezier'', aldus Van Rompuy. De Europese sociale modellen komen in gevaar als er aan de regels wordt getornd. Bovendien moeten de afspraken een nieuwe crisis voorkomen. Volgens de EU-president is het ergste van de huidige crisis voorbij, maar blijft waakzaamheid geboden.

Gulden

Van Rompuy zei in het interview ook dat als Europese landen terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV dat wil in Nederland, de Europese Unie uit elkaar valt en er geen recht gedaan wordt aan bereikte vrede, democratie en stabiliteit. ''Het is opgeven van precies die Europese gedachte waar we zo veel aan te danken hebben'', aldus de Europees president.

Hij reageerde op het onderzoek naar de voordelen van een terugkeer naar de gulden dat PVV-leider Geert Wilders maandag presenteert. Daaruit blijkt volgens Wilders dat de euro de Nederlander veel meer heeft gekost dan met de gulden het geval zou zijn geweest.

Crisis

Van Rompuy kon nog niet ingaan op de precieze berekeningen zoals die maandag bekend worden. Wel wees hij erop dat niet zomaar in de eerste periode van 5 of 10 jaar uit te rekenen valt wat de voordelen van de euro zijn. Hij benadrukte dat de rentetarieven overal spectaculair zijn gedaald.

Was de eurozone er niet geweest, dan had de financiële crisis veel harder toegeslagen in Europa, aldus Van Rompuy. ''Dan waren we teruggevallen in een crisis zoals in de jaren '30.''