AMSTERDAM - Werkgeversvereniging AWVN is geschrokken van de onverwacht hogere loonstijging. 'Zeer riskant', vinden de werkgevers.

In de in februari overeengekomen cao's stegen de lonen met gemiddeld 1,7 procent. Daarvoor daalde het gemiddelde al langere tijd tot een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent in januari.

Het AWVN vreest dat als de loonafspraken blijven oplopen dit negatieve effecten zal hebben op de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. "Dit is juist een tijd dat we allemaal met iets minder genoegen moeten nemen."

De werkgeversvereniging roept bedrijven op creatief te zijn met het loonbeleid.
Het AWVN noemt als voorbeeld afspraken over flexibeler werken en het wegnemen van belemmeringen om meer uren te werken of om langer door te werken.

Cao's

Er zijn dit jaar nog maar weinig cao's afgesloten. In januari en februari zijn 186 cao's verlopen, terwijl voor slechts 44 cao's een nieuwe overeenstemming is bereikt. Van de 550 cao’s die in 2011 afliepen zijn er eind februari 120 nog niet vernieuwd.

Het AWVN vermoedt dat vakbonden en werkgevers geen haast hebben om nieuwe cao's af te sluiten vanwege de onzekere economische situatie en de pensioenproblematiek