AMSTERDAM - PostNL wil het basissalaris van de bestuurders Jan Bos en Herna Verhagen in 2012 en 2013 geleidelijk verhogen tot 475.000 euro.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het postbedrijf, dat vorig jaar ontstond na de opsplitsing van TNT.

Vorig jaar verdienden de twee bestuurders in de 7 maanden dat zij hun functie bekleedden, respectievelijk 204.000 en 239.000 euro. Dat zou op jaarbasis neerkomen op 350.000 en 410.000.

De raad van commissarissen van PostNL wil de salarissen aanpassen aan het marktniveau. Het salaris van topman Harry Koorstra, dat vorig jaar 671.000 euro bedroeg, wordt niet genoemd in de plannen.

Het salaris van het vierde bestuurslid, Gérard Aben blijft, gezien zijn 'specifieke' positie als topman van HR, gehandhaafd op 350.000 euro.

Ongepast

CNV Publieke Zaak noemt het in een brief aan de raad van bestuur van PostNL ''ongepast'' dat de top van de onderneming extra beloningen krijgt, terwijl de onderneming wil bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.

Het overleg over een nieuwe cao bij PostNL liep onlangs vast op die bezuinigingen, aldus de brief.