DEN HAAG - Vestia wil meer huurders de mogelijkheid geven hun woning te kopen.

Dat is een van de maatregelen die het bestuur voor advies heeft voorgelegd aan de landelijke huurdersvereniging van de woningcorporatie.

Vestia is bezig met een herstelplan om meer geld in kas te krijgen na de zogeheten derivatenkwestie. Een woordvoerder zegt dat Vestia zich houdt aan de belofte dat die kwestie niet zal leiden tot huurverhogingen voor zittende huurders.

Voor nieuwe huurders zijn er wel gevolgen. Bij nieuwe verhuringen zullen de aanvangshuren met gemiddeld ruim 9 procent stijgen. Bovendien moet Vestia meer woningen gaan verkopen. Tot nu toe werden minder dan 100 bestaande huurwoningen per jaar verkocht.

Verkoopprogramma

Een nieuw verkoopprogramma is nog niet uitgestippeld, maar het bestuur wil ''aan een fors aantal zittende huurders van met name eengezinswoningen'' de gelegenheid geven hun woning te kopen.

Er wordt ook aan gedacht om vrijgekomen woningen te verkopen en bovendien wordt overwogen complexen te verkopen aan een andere corporatie.

Vestia wil ook gebruikmaken van de mogelijkheid om huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro per jaar een extra huurverhoging te geven van 5 procent.

Cynisch

De Woonbond vindt dat de rekening van het debacle met de financiële derivaten wel degelijk wordt doorgeschoven naar de huurders.

De organisatie, die opkomst voor de belangen van de huurders, noemt het ''cynisch'' dat de ex-directeur die verantwoordelijk is voor de financiële situatie, bij zijn vertrek een extraatje van 3,5 miljoen euro meekrijgt.

Blokkeren

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken de plannen van Vestia om nieuwe huurders meer huur te vragen, moet blokkeren.

Volgens hem worden de nieuwe huurders de dupe van de verliezen van Vestia. ''Dit is een onrechtvaardige en daarmee onaanvaardbare weg'', zegt Verhoeven. ''Wij verwachten dat minister Spies dit resoluut blokkeert.''