AMSTERDAM - De prijzen van aardolie, aardgas en steenkool waren vorig jaar een stuk hoger dan een jaar eerder.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging is onder meer veroorzaakt door de wereldwijde toenemende vraag naar energie en de aardbeving en Japan.

Gemiddeld was de prijs van fossiele brandstoffen vorig jaar een kwart hoger dan een jaar eerder. De prijs van aardolie steeg ook vorig jaar weer sterk.

Raffinaderijen

De raffinaderijen betaalden ruim dertig procent meer dan in 2010. De prijs van aardgas steeg met negentien procent en die van steenkolen zeventien procent.

De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

De prijzen hangen onder meer samen met de wereldwijde industriële productie. Hoe groter die is, des te meer vraag naar fossiele brandstoffen. Vorig jaar versnelde de prijsstijging echter ten opzichte van de productie.

Gasprijs

De stijging kwam onder meer doordat behalve de olie- en kolenprijs ook de gasprijs sterk is gestegen. Een jaar eerder daalde die nog.

Door de aardbeving in Japan nam de vraag naar gas in dat land sterk toe. Ook gingen elektriciteitcentrales meer gas als grondstof gebruiken in plaats van kolen of kernenergie.

Bekijk de actuele benzineprijzen