AMSTERDAM - Ruim de helft van de woningcorporaties maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de huren extra te verhogen in gebieden met een tekort aan woningen.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van de Woonbond, de belangenvereniging van huurders.

Van de corporaties maakt 52 procent geen gebruik van de mogelijkheid, die sinds het najaar bestaat. Dertig procent zegt de huur wel op te schroeven; 18 procent weet het nog niet.

In oktober zijn de maximumhuren in tien gebieden met een tekort aan woningen met maximaal 123 euro omhoog gegaan. Het gaat voornamelijk om woningen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en het midden en oosten van Noord-Brabant.

De hogere huren gelden alleen voor nieuwe huurders. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) was de man achter de maatregel.

Doorstroming

"De betere corporaties snappen dat de doorstroming van huurders wordt belemmerd als zij de maximumhuur vragen, en dat starters de torenhoge huren niet kunnen betalen", zegt directeur van de Nederlandse Woonbond Ronald Paping. "Jammer genoeg besluit een groot gedeelte van de corporaties wel hogere huren te vragen."

Brancheorganisatie Aedes verdedigt het opschroeven van huren. De corporaties zouden de huren liever niet verhogen, maar ze kunnen niet anders, zegt voorzitter Marc Calon.

"De kosten van corporaties zijn de laatste jaren veel meer gestegen dan de huurinkomsten. We zouden het graag op een andere manier doen."

Randstad

In het algemeen willen de corporaties de huren de komende jaren wel verhogen. Ze streven op termijn naar een huurverhoging van gemiddeld dertien procent. Dat betekent dat een huurder gemiddeld 55 euro per maand meer zal betalen.

In de Randstad en vooral de grote steden wordt nu al vaak om de maximaal toegestane huur gevraagd. De laagste huren zijn te vinden in Drenthe en Friesland.