DEN HAAG - Het kabinet moet niet besluiten tot extra bezuinigingsmaatregelen bovenop de 18 miljard euro waartoe het bij zijn aantreden besloot.

Dat vindt directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau.

Teulings schreef samen met de directeur van de Brusselse denktank Bruegel een opinie-artikel voor de Financial Times.

Daarin schrijven ze dat eurolanden in de problemen slechts minimaal extra moeten bezuinigen. Eurolanden die er beter voorstaan en niet bang hoeven te zijn dat ze niet meer terechtkunnen op de financiële markten, zoals Nederland, zouden moeten afzien van extra bezuinigingen, aldus Teulings.

Ramingen

Het CPB komt donderdag met nieuwe ramingen voor het begrotingstekort de komende jaren. Het kabinet bepaalt aan de hand van die cijfers hoeveel er extra bezuinigd moet worden om weer aan de eigen eisen uit het regeerakkoord en aan de EU-eisen te voldoen.

De EU eist dat het Nederlandse financieringstekort in 2013 weer onder de 3 procent zit. Minister Jan Kees de Jager van Financiën zei eerder dat een overschrijding met tienden van procenten gedurende een korte periode mogelijk is.

Waarschuwing

Teulings waarschuwt in het stuk voor bezuinigingen die volgens hem slecht zijn voor het herstel van de economische groei. De Europese Commissie heeft eerder gezegd Nederland en andere landen te houden aan de afspraak dat het tekort volgend jaar weer onder de 3 procent moet zitten. ''Vasthouden aan de 2013-doelen heeft echter twee belangrijke nadelen’’, schrijven Teulings en Jean Pisani-Ferry, directeur van Bruegel.

Bezuinigingen zullen de economische recessie verergeren, meent Teulings. De negatieve effecten voor de korte termijn zijn zelfs erger dan economen tot voor kort dachten. Ook is een keuze voor hogere belastingen - volgens Teulings bijna onvermijdelijk voor wie snel resultaat wil - nadelig.

Een betere weg naar gezonde overheidsfinanciën ziet Teulings door serieus te hervormen, wat de ''overheidsbudgetten van morgen'' weer in balans kan brengen. Als voorbeeld noemt hij het verhogen van de pensioenleeftijd en hervormingen van de sociale zekerheid.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier