AMSTERDAM - De instroom in de WAO zal dit jaar ongeveer gelijk zijn aan die in 2003. Naar verwachting van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zullen in 2004 bijna 68.000 mensen in de WAO terechtkomen. Dat is evenveel als vorig jaar.

Dit blijkt uit dinsdag bekendgemaakte ramingen in de zogeheten januarinota van het uitvoeringsorgaan voor onder meer de WAO, WW en Ziektewet. Het UWV verwacht eind 2004 bijna 775.000 WAO-uitkeringen te verstrekken, tegenover bijna 787.000 aan het eind van vorig jaar.

Hoge uitstroom

Volgens een woordvoerster van het UWV daalt het aantal WAO-uitkeringen, omdat de uitstroom hoger zal zijn dan de instroom. Wel zal de uitstroom in 2004 met bijna 80.000 mensen ongeveer 4000 lager liggen dan vorig jaar. Dit komt onder meer omdat de totale groep WAO'ers kleiner is geworden.

Streng keuringsbeleid

Het uitvoeringsinstituut schrijft de voortzettende daling van de WAO-populatie vooral toe aan het strengere keuringsbeleid dat het kabinet deze zomer wil doorvoeren. Ook wijst het UWV op de Wet verbetering poortwachter, die in 2003 vooral voor minder instroom zorgde. Deze wet verplicht werknemers sinds april 2002 meer hun best te doen om bij ziekte aan het werk te blijven of om weer aan de slag te komen. Werkgevers worden op hun beurt gedwongen zieke arbeidskrachten beter te begeleiden.

Verlengen wachttijd

Zo hebben werkgevers volgens de zegsvrouw van het UWV vorig jaar in 9000 gevallen gebruikgemaakt van de mogelijkheid de wachttijd voor WAO-instroom van hun werknemers te verlengen. “Werkgevers kunnen de instroom in de WAO uitstellen als zij verwachten dat de werknemer binnen circa drie maanden zal herstellen. In 7000 gevallen bleek dat ook zo te zijn. Dit heeft vorig jaar geleid tot een extra daling van de instroom.”

Het totale aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid - naast de WAO bestaat ook de WAZ voor zelfstandige ondernemers en de Wajong voor jonggehandicapten - raamt het UWV in 2004 op 959.700. Vorig jaar waren dat nog 967.300 personen.