VOORBURG - Het saldo van de in- en export heeft Nederland in het grootste handelsoverschot in jaren bezorgd. Het handelsoverschot groeide met bijna 50 procent naar 24 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

De invoer groeide vorig jaar minder snel dan de uitvoer, maar een volledige verklaring kan het CBS daarvoor niet geven. "De invoer loopt altijd wat achter bij de uitvoer en als het economisch slechter gaat, maken bedrijven hun voorraden op, maar het verschil is echt heel erg opvallend", zei een CBS-onderzoeker.

Handelswaarde

De waarde van de handel met het buitenland is vorig jaar gegroeid ten opzichte van 2000, ondanks een daling in het vierde kwartaal. De waarde van de uitgevoerde goederen steeg in 2001 met 4 procent tot bijna 241 miljard euro. De invoer ging met bijna 1 procent omhoog naar 217 miljard euro.

De groei van de in- en uitvoer is deels te verklaren uit de lichte toename van de in- en exportprijzen in 2001. De invoerprijzen stegen gemiddeld met 0,2 procent, de uitvoerprijzen met 1,3 procent.

In het eerste kwartaal van 2001 lagen de groeicijfers nog ruim boven de 10 procent. Daarna is de groei omgeslagen in een daling van de handel. Het laatste kwartaal nam de import af met 12 procent en de export met 6 procent. Dit verloop hing deels samen met de ontwikkeling van de in- en uitvoerprijzen. Beide daalden in de loop van het jaar.

Import

Vanuit landen binnen de Europese Unie (EU) importeerde Nederland vorig jaar voor een bedrag van bijna 119 miljard euro. Vergeleken met 2000 is die invoer nauwelijks gestegen. De stagnatie komt grotendeels voor rekening van het vierde kwartaal.

Vanuit niet-EU-landen voerde Nederland goederen in voor een bedrag van ruim 98 miljard euro, een groei van 1 procent.

Export

Met de export naar EU-landen haalde Nederland vorig jaar ruim miljard euro binnen, een stijging van 5 procent. De hoge groeicijfers in de eerste maanden van 2001 compenseerden de negatieve groeicijfers van het vierde kwartaal, waardoor de uitvoer in 2001 toch nog groeide.

Export naar niet-EU-landen bracht minder geld in het laatje. De uitvoer bedroeg over 2001 bijna 54 miljard euro, een stijging van bijna 2 procent.