BRUSSEL - Werknemers die tijdelijk worden overgeplaatst naar het buitenland, moeten te allen tijde hun recht op de Nederlandse sociale zekerheid behouden. Dat stelt Europees commissaris Diamantopoulou (sociale zaken) in een protestbrief aan de Nederlandse regering. Als deze de wet niet aanpast, zal Diamantopoulou de kwestie aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

De Griekse eurocommissaris reageert daarmee op een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege. Die bepaalde dat een Nederlander die van mei 1995 tot en met 1996 tijdelijk in Duitsland ging werken, geen recht meer had op de nationale sociale zekerheid. De man stapte met zijn klacht naar de Europese Commissie, die vindt dat de Hoge Raad EU-wetgeving verkeerd heeft geïnterpreteerd. Nederland moet nu de wet aanpassen, zo stelde de woordvoerster van Diamantopoulou maandag.

Bedrijven mogen op grond van EU-regels werknemers maximaal één jaar stationeren in een andere EU-lidstaat, zonder dat dit de rechten op sociale zekerheid of de pensioenopbouw in de lidstaat van herkomst aantast. Voor specifieke gevallen is die termijn te verlengen met nog een jaar. Voor bepaalde begroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld journalisten, gelden zelfs uitzonderingen voor vijf jaar.

Volgens commissie-experts wil Nederland de regelgeving ook best aanpassen. De uitspraak van de Hoge Raad bemoeilijkte dat echter. Nu de commissie Nederland oproept de wet te wijzigen, heeft de regering een stok achter de deur om de uitspraak van de Hoge Raad eenvoudiger te passeren.