AMSTERDAM - Het is hoog tijd voor een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. Dit pleidooi houdt Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW donderdag in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Volgens Wientjes zou het van grote verantwoordelijkheid getuigen ''als de verlamde FNV-bonden de vakbondsrijen in dit zware economische tij zouden sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een solidair akkoord waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet''.

Hervormingen

Dat verdeelt volgens hem niet alleen de pijn, maar levert onmiddellijk ook veel geld op.

 ''En maakt het mogelijk over te gaan tot echt noodzakelijke hervormingen en niet terecht te komen in weinig productief bekvechten over kortetermijnbezuinigingen'', aldus de werkgeversvoorman.

De nullijn zou volgens hem deel moeten uitmaken van een 'agenda 2012' om Nederland economisch krachtig te laten blijven. Het parlement moet de redding van de euro voluit blijven steunen, vindt hij. Daarvoor zijn ook hier, net als in Griekenland en Spanje, extra bezuinigingen nodig. ''Maar wel op een manier die onze bedrijven en economie niet schaadt.''

Kamp

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ''is er nog lang niet aan toe'' om te praten over het bevriezen van de lonen. Daarvoor is volgens hem draagvlak nodig bij zowel werkgevers als de vakbeweging.

Hij zei dat vakbonden altijd constructief hebben meegewerkt aan loonmatiging om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te verbeteren. Of dit niet meer genoeg is, moet volgens hem eerst blijken uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de economische situatie van Nederland. De CPB-cijfers worden 1 maart verwacht.

FNV

Volgens Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV vakcentrale, zorgt het hanteren van een nullijn voor lonen en uitkeringen voor een negatief effect op de economie en werkt het averechts. "Als iedereen erop achteruitgaat, want dat is wat een nullijn in de praktijk betekent, stoppen mensen massaal met geld uitgeven", stelt zij.

"Werknemers, zelfstandigen en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering mogen de lasten dragen en het geld ophoesten dat Wientjes ziet rinkelen", stelt Jongerius. "Hoor je hem over een verhoging van de vennootschapsbelasting of de invoering van een bankenbelasting? Ik dacht het niet."

De werkgevers willen ook dat de bonussen van topmensen en de hypotheekrenteaftrek voor villabewoners 'vóoral niet worden aangetast', aldus Jongerius.

Dat er iets moet gebeuren om de Europese crisis het hoofd te bieden staat vast volgens Jongerius. "Maar als ik mag kiezen dan ga ik toch voor de aanpak van Christine Lagarde, de directeur van het IMF. Niet te hard bezuinigen, wel investeren in mensen en banen."

CNV

Ook CNV-voorzitter Jaap Smit noemt het voorstel 'te kort door de bocht'. "Naar ons idee doet een nullijn geen recht aan de verschillen die er op bedrijfsniveau zijn."

Wel ziet de bond iets in het instellen van een algehele loonmatiging.  "Maar dat moet dan wel voor iedereen gelden, dus ook in de top. Het kan niet zo zijn dat dit alleen van werknemers gevraagd wordt.  Iedereen moet dan solidair zijn."